Vyhledávání zboží
Partneři
Shop / Záruční podmínky

Záruční podmínky

Záruční podmínky, reklamace

Na všechny výrobky nabízené na internetových stránkách www.ferrax.eu/shop platí zákonná záruční lhůta, pokud není přímo v popisu výrobku uvedena záruční lhůta delší.

Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní či technologickou vadou.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Vzniklou závadu je nutno reklamovat bezodkladně, tzn. co nejdříve po jejím zjištění, a to buď písemně na adrese prodávajícího či e-mailem.

V písemném oznámení reklamace musí kupující uvést zjištěné vady, tzn. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu či dodací list zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Případnou reklamaci bude vyřízena v nejbližším možném termínu nejpozději však v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dnů.


Zrušení objednávky prodejcem:

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v odůvodněných případech a to zejména pokud některé se zboží se přestane vyrábět, či není dlouhodobě k dispozici skladem.

Budeme tímto objednavatele neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem, a následně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným nebo zrušením celé objednávky).


Zrušení objednávky ze strany kupujícího:

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, musí odstoupení splňovat tyto podmínky:

  • zboží musí být nové (nesmí být použito či jinak znehodnoceno)
  • zboží musí být v originálním obalu a kompletní
  • společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také originál daňového dokladu, tj. fakturu společně s dodacím listem
  • poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující
  • zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nebude prodávajícím vyzvednuta

Při současném splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám plnou kupní cenu zašleme složenkou na udanou adresu nebo převodem na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.